Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
152

İNDİRME
42

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
YAHYA KEMAL’İN “ATİK- VALDE’DEN İNEN SOKAKTA” ADLI ŞİİRİNİN İLETİŞİM AÇISINDAN İNCELENMESİ

2013 - Özcan GÖKHAN -

Özet:Yahya Kemal; he is one of the important poets of the Republican era. He influenced many subsequent poets, persons and writers with his poems and opinions. Lots of researches have been carried out about Yahya Kemal’s poems, his literary and reflective personality, his poetship and his life. To commemorate Yahya Kemal and art symposium was organized to understand the many. Yahya Kemal’s poem called “Atik-Valde’den İnen Sokakta” will be studied in terms of communication and communication elements in this article. Poem is an ancient communication way. Almost all the great scientists, thinkers and artists of our civilization expressed their feelings by poems. Yahya Kemal is a poet who uses the opportunities of poetic communication and of poem skilfully. The trouble resulted from staying away from the values of the community that one lives in is also seen in Yahya Kemal like many other Republican intellectuals. By the help of poem, he ensured getting closer the distance with the community which he stayed away because of a western lifestyle and* Öğr. Gör., Muş Alparslan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, o.gokhan@alparslan.edu.tr he tried to overcome the resentment which was resulted from this distance. With this poem, Yahya Kemal is communicating with the society of which he considers himself a part in terms of religious values, and he is stating his feelings with the help of poetic expression

Anahtar Kelime:Yahya Kemal, Communication, Religious Values, Poem, Poet, Opinion, Poem Survey

Bu Yayına Atıf Yapanlar