Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
31

İNDİRME
31

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ORTAMLARINDA WHATSAPP KULLANIMINA YÖNELİK ALGILARI

2018 - Özel SEBETCİ Aslıhan TOPAL, Mehmet Can HANAYLI & Gizem GÜREL DÖNÜK - https://doi.org/10.17121/ressjournal.1003

Özet:Günümüzde internet teknolojileri ve iletişim kavramları yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. TÜİK tarafından gerçekleştirilen Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2017 yılı verilerine göre Türkiye’de internet kullanan bireylerin tüm nüfusa oranı %66,8 olarak açıklanmıştır. İnternet teknolojilerindeki gelişim ve kullanım oranı, iletişim alanında yeni medya kavramının gelişmesine sebep olmuştur. Görsel ve yazılı materyallerin kolaylıkla öğretmen-öğrenci arasındaki erişimine imkân tanıyan WhatsApp uygulaması yeni medyanın sunduğu olanaklardan biridir. Bu çalışmada, lisans ve ön lisans öğrencilerinin öğrenim ortamlarında WhatsApp uygulaması kullanımına yönelik algıları araştırılmıştır. Önceki çalışmalarda sosyal medya ile ilgili kullanılan algı ölçekleri derlenerek ve farklı maddeler eklenerek, oluşturulan yeni ölçek, geçerlilik güvenilirlik çalışması ile son haline getirilmiştir. Çalışma Adnan Menderes Üniversitesi merkez kampüs içerisinde basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılarak 343 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre sosyal ağların ders ortamlarında kullanılmasının başarıyı arttıracağı görülürken, öğrencilerin sosyal ağların kendilerini geliştirdiği görüşüne katılmamaları arasındaki zıtlık dikkat çekici oranda bu ortamın verimli kullanıldığında faydalı olacağını ve tercih edildiğinde başarıya ulaşılabileceğini göstermektedir. Öğrencilerin WhatsApp uygulamasını eğitim-öğretim sürecinde çok sık tercih ettikleri (%85,7) anket sonuçlarından anlaşılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin geneli WhatsApp uygulamasını kişisel bilgi/fotoğraf paylaşımında (%63,3), ödev/proje çalışmalarında (%59,5), ders/ödev ile ilgili bir konunun tartışılmasında (%60,9), paylaşılmasında (%59,5) ve soru sorma (%72,3) kapsamında sıklıkla tercih ettikleri görülmektedir. Bu araştırmanın özgünlüğü ve değeri öğrenme sürecinin etkinliğini artırmak için sosyal ağların eğitim bağlamında nasıl kullanılacağına ilişkin öğrenci algıları ve kilit yönleri ortaya koymaya çalışmasındadır.

Anahtar Kelime:WhatsApp, Sosyal Ağlar, Yeni ve Geleneksel Medya, Eğitim Ortamlarına Sosyal Medya Entegrasyonu, Öğrenci Algıları

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız Kampüs Dışı Erişim için buraya tıklayarak kurumsal E-Mail adresinizi girebilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresinize gelen kod ile Sobiad'a kurum dışından giriş yapabilirsiniz.