Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
3

GÖRÜNTÜLEME
69

İNDİRME
57

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILIK KAVRAMI VE YAŞLILAR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN BELİRLENMESİ

2018 - Gülsüm Yetiş,Perihan Gürbüz -

Özet:Abstract Yaşlı nüfusta gözlenen ve beklenen artış ve aile yapısındaki değişiklikler, yaşlı hizmetlerinin önemini artırmaktadır. Yaşlılık toplumsal bir çevrede sosyal ilişkilerle yoğrularak yaşanır. Dünya genelinde “yaşlı” kavramının tanımı ve yaşlılığın başlangıcı ile ilgili kesin bir fikir birliği yoktur. Eski çağlarda; yaşlılar çok saygı gören bireyler olarak görülürken, özellikle 20. yüzyılda yaşanan modernleşme ve kentleşmenin getirdiği çekirdek aile yapısı yaşlıların statüsünü sarsmıştır. Yaşla birlikte sağlık sorunlarının artması yaşlı bireylerin sağlık hizmetleri gereksinimini arttırmaktadır. Hem genç hem de sağlık alanında çalışacak olduklarından; sağlık hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin yaşlılık ve yaşlılar hakkındaki düşünceleri ve tercihleri önemlidir. Kesitsel ve tanımlayıcı türde yapılan bu araştırmada amacımız; meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşlılık kavramı, yaşlılık algısı, yaşlanma yaşı, yaşlılıkta tercih edilen yaşam alanı ve yaşlılara bakış açısı gibi konulardaki düşüncelerinin belirlenmesidir. Araştırmanın verilerine göre; öğrencilerin %40.6’sı yaşlılık yaşının 65 yaş ve üzeri olduğunu, %57.8’i yaşlılar içinuygun yaşam alanının kendi evi olduğunu, %75.9’u yaşlandığında kendi evinde yaşamayı tercih edeceğini ifade etmiştir. Öğrencilere ’yaşlılık kavramının kendilerine çağrıştırdığı ifadeler’ sorulduğunda; 1. Sırada şefkat (%63.8), 2. Sırada hastalık (%35.3) , 3. Sırada güçsüzlük (%40.9) cevabını vermişlerdir. Sonuçta; sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşlılar hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelime:"> Submission » DergiPark Toggle Navigation

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.