Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
4

GÖRÜNTÜLEME
96

İNDİRME
59

SESLİ DİNLEME
1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÇOCUKLARIN İNCE VE KABA MOTOR GELIŞIMLERINE OYUN ETKINLIKLERININ ETKISININ İNCELENMESI

2018 - Ender DURUALP,Neriman ARAL -

Özet:Abstract Araştırmada anasınıfına devam eden beş yaşındaki çocukların ince ve kaba motor gelişimlerine oyun etkinliklerinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Çankırı il merkezinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki anasınıfında gerçekleştirilmiştir. Okullardan biri deney (40 çocuk) diğeri kontrol (40 çocuk) grubunu oluşturmuştur. Araştırmada oyun etkinliklerinin etkisini belirlemek amacı ile ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veriler “Genel Bilgi Formu” ve Aral vd. tarafından Türkçeye uyarlanan “Brigance Erken Gelişim Envanteri II” ile toplanmıştır. Deney grubuna okul öncesi eğitim programlarına ek olarak sekiz hafta süre ile haftada üç kez oyun etkinlikleri uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklara kendi öğretmenleri tarafından hazırlanan ve uygulanan okul öncesi eğitim programı uygulanmıştır. Verilerin analizinde Shapiro-Wilk ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır Araştırma sonucunda deney grubundaki çocukların ince ve kaba motor gelişimi erişi (son test-ön test) puan ortalamalarının kontrol grubundaki çocukların ince ve kaba motor gelişimi erişi puan ortalamalarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (p<0.05).

Anahtar Kelime:"> Submission » DergiPark Toggle Navigation

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.