Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 19
GÖRÜNTÜLEME 74
İNDİRME 43
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı İle Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2014
Özet:

Araştırma ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık düzeyleri ile algıladıkları sosyal destek durumlarının incelenmesini amaçlamaktadır. Nicel verilere dayalı olarak betimsel ve ilişkisel tarama modelinde olan araştırmada, katılımcılara Günüç (2009) tarafından geliştirilen “İnternet Bağımlılık Ölçeği (İBÖ)”, Yıldırım (2004) tarafından geliştirilen ve revizyonu yapılan “Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve örneklem grubundaki öğrencilerin demografik özelliklerini saptamak için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında çözümlenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2011-2012 eğitim öğretim yılında Batman İli Belediye sınırları içinde tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 10 lisede öğrenim görmekte olan 577 erkek, 422 kız öğrenciden oluşmaktadır. Veriler betimleyici ve ilişkisel istatistikler kapsamında değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda, İBÖ ile ASDÖ toplam puanları ve alt boyutları arasında ilişki bulunmuştur. Ayrıca İBÖ ve ASDÖ toplam puanları ile Kişisel Bilgi Formu’nda ele alınan değişkenler arasında anlamlı fark görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

İnternet bağımlılığı, ortaöğretim öğrencileri, algılanan sosyal destek

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler