Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
111

İNDİRME
21

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÇOCUKLARDA KARDIYAK CERRAHI SONRASI GELIŞEN ARITMI SIKLIĞI VE RISK FAKTÖRLERI

2018 - Derya Karpuz,Hasan Demetgül,Dilek Giray,Olgu Hallıoğlu - https://doi.org/10.26559/mersinsbd.354887

Özet:Amaç: Kardiyak cerrahi sonrası gelişen aritmiler, sık görülen komplikasyon olmasına rağmen, genellikle önceden bir risk belirlemek olanaksızdır. Bu çalışmanın amacı pediatrik popülasyonda kardiyak operasyon sonrası gelişen ritim bozukluklarının tür ve sıklığını saptamaktır. Yöntem: Ocak 2008- Aralık 2015 tarihleri arasında çocuk kardiyoloji ünitesinde izlenen kardiyak operasyon geçirmiş, 2-17 yaş arası, 124 pediatrik hastanın (59’u kız, 65’i erkek) 24 saatlik holtermonitorizasyon kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.  Hastaların demografik özellikleri, preoperatif tanıları ve geçirdikleri cerrahi girişim tipleri kaydedildi. Bulgular: Altmış sekiz hastada (%54.8) aritmi olduğu saptandı. En sık görülen ritim bozuklukları supraventriküler ekstrasistol (SVE) ve ventriküler ekstrasistol (VES) olup her ikisinin de görülme sıklığı %15.3 idi. Bu iki ritim bozukluğunun birlikte görülme oranı % 12.9 bulundu. Kızlarda SVE ve VES görülme oranı biraz daha yüksekti. SVE ve VES riski sırasıyla atriyal septal defekt tamirinde %26.3 ve %7.9, ventriküler septal defekt tamirinde %10.5 ve %15.8, tüm düzeltme yapılan Fallottetralojisinde ise %4.5 ve %9.1 bulundu. Atriyal septal defekt tamiri yapılan bir hastada supraventriküler taşikardi, ventriküler septal defekt tamiri ve tüm düzeltme yapılan Fallottetralojisi olan iki hastada ise sürekli olmayan ventriküler taşikardi izlendi. Sonuç: Kardiyak operasyon geçiren hastaların izleminde aritmi gelişebileceği bilinmeli ve hastalara düzenli holter EKG izlemleri yapılmalıdır. Bu çalışmadasık görülen postoperatif aritmi tiplerinin SVE ve VES olduğu ve atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt ve Fallottetralojisi operasyonlarının aritmiler için risk faktörü olduğu gösterilmiştir. Anahtar kelimeler: Aritmi, holter elektrokardiyografi, supraventriküler ekstrasistol, ventriküler ekstrasistol 

Anahtar Kelime:Aritmi, holter elektrokardiyografi, supraventriküler ekstrasistol, ventriküler ekstrasistol

Bu Yayına Atıf Yapanlar