Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
45

İNDİRME
26

SESLİ DİNLEME
2
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
B12 VITAMIN EKSIKLIĞI OLAN HASTALARDA ÜST GASTROINTESTINAL ENDOSKOPI BULGULARI

2017 - Ufuk Demirci,Elmas Kasap - https://doi.org/10.17826/cutf.322882

Özet:Amaç: B12 vitamin eksikliği sık gözlenir. Emilim ya da alım azlığı nedeniyle oluşabilir. Makrositer anemi, nöropsikiyatrik bulgular ile kilinik bulgular verebilir. Polikliniğimize başvuran hastalarda B12 vitamin eksikliğinde endoskopi bulgularını saptamak istedik. Gereç ve Yöntem: 2014 Mayıs ve 2016 Mayıs ayları arasında Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’na B12 vitamin eksikliği nedeniyle yönlendirilen ve bu nedenle üst gastrointestinal sistem endoskopisi uygulanan hastalar retrospektif olarak tarandı. Tüm hastalarda B12 vitamin eksikliğine neden olabilecek diğer sebepler gözden geçirildi ve ek patolojileri saptanan ya da ilaç kullanımı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 48.13 olarak saptandı. 56.7%’ si kadındı. Kontrol grubunun yaş ortalaması 48.6 olarak saptandı. Kontrol grubunun yaş ortalaması 48.6 olarak saptandı. B12 vitamin eksikliği hastalarının 24.3%’ ünde hem mide hem de duodenumda patoloji saptanmaz iken, 86.4%’ ünde duodenumda patoloji saptanmamıştır. Kontrol grubunun 34%’ ünde hem mide hem de duodenumda patoloji saptanmamıştır. Olguların 82%’ inde duodenum endoskopi bulguları olağan bulunmuştur. Sonuç: B12 vitamin eksikliği toplumda sık görülen, nöropsikiyatrik ve hematolojik bulgular gibi klinik semptomlara neden olabilen bir patolojidir. Tedavi ile belirgin cevap alınır ve etiyolojisi tedavi açısından önemlidir. Çalışmamızda yaş-cinsiyet uyumlu kontrol grubu ile karşılaştırılan hasta grubunda gastrit ve duodenal patolojiler açısından anlamlı bir farklılık saptanmamıştır.

Anahtar Kelime:B12 vitamini, kobalamin, endoskopi

Bu Yayına Atıf Yapanlar