Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI 3
GÖRÜNTÜLEME 94
İNDİRME 45
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
9-14 Yaş Badmintoncularda Çeviklik, Reaksiyon Zamanı ve Denge Parametrelerinin Incelenmesi
Yazar:  
Yıl:  
2017
Kurum:  
::Rıdvan ERGİN"]
Özet:

Amaç: Bu çalışmanın amacı, 9-14 yaş grubu badminton sporcularının çeviklik, reaksiyon zamanı, statik ve dinamik denge parametrelerinin incelenmesi ve değişkenler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesidir. Materyal ve Yöntem: Çalışmaya Samsun ilinden 9-14 yaş grubu 19 erkek (spor yaşı 3,42±1,64 yıl) ve 12 kadın (3,00±1,28 yıl) müsabık badminton sporcusu gönüllü olarak katılmışlardır. Çeviklik değerleri “T” testi kullanılarak, statik denge ve dinamik denge ölçüm değerleri CSMI-Tecnobody Pk-252 izokinetik denge sistemi ölçüm cihazı kullanılarak, görsel ve işitsel reaksiyon zamanı değerleri Mozart Lafayette reaksiyon ölçüm cihazı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin tanımlayıcı istatistikleri ortalama (x), medyan, standart sapma (±) minimum (min.) ve maksimum (maks.) olarak belirlenmiştir. Korelâsyon analizi Spearman korelâsyon yöntemiyle hesaplanmıştır. Çalışmada anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Çift ayak gözler açık statik denge ölçümünde kadın sporcularda çeviklik ile perimeter (kullanılan çevre) (r=0,727; p<0,01) arasında pozitif yönde; dominant ayak gözler açık statik denge ölçümünde erkek sporcularda görsel reaksiyon ile perimeter (kullanılan çevre) (r=0,725; p<0,01) arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye rastlanılmıştır. Kadın ve erkek sporcularda reaksiyon zamanı ile dinamik denge arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır (p>0,05). Sonuçlar: İşitsel (Kulak) ve görsel (Göz) alıcıların denge üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Görsel alıcılar kullanım dışı kaldığında yani gözler kapalı iken yapılan dominant ayak denge testinde işitsel alıcıların daha etkin olduğu söylenebilir.    

Anahtar Kelimeler:

Badminton, Çeviklik, Denge, Reaksiyon Zamanı

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler