Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
5

GÖRÜNTÜLEME
31

İNDİRME
26

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTÜN YETENEKLI ÇOCUKLARIN EĞITIMINE YÖNELIK TUTUMLARININ BELIRLENMESI

2017 - Nilgün Metin,Fatma Betül Şenol,Esma İnce -

Özet:Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının üstün yetenekli çocukların eğitimine yönelik tutumlarının belirlenmektir. Araştırmanın modeli, ilişkisel tarama modelidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2014 – 2015 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Afyon Kocatepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, dördüncü sınıfa devam etmekte olan 490 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının 107’si erkek (%21.8), 383’ü kadın (%78.2)’dır. Araştırmanın veri toplaması aşamasında öğretmen adaylarının tutumların belirlenmesi için “Üstün Yeteneklilik ve Üstün Yetenekli Eğitime İlişkin Tutum Ölçeği (Kısa – Revize Form)” kullanılmıştır. Ölçekten elde edilen veriler ANOVA, Post Hoc, t testi, frekans ve yüzde dağılımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının üstün yetenekli çocukların eğitimine yönelik tutumlarının olumlu düzeyde olduğu saptanmıştır. Öğretmen adaylarının bölümlerine göre ölçeğin alt boyutlarından Üstün Yeteneklilerin İhtiyaçları ve Destek ve Üstün Yeteneklilere Özel Hizmetlere Karşı Olma boyutlarına ilişkin tutumları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğretmen adaylarının cinsiyetlerine göre Üstün Yeteneklilere Özel Hizmetlere Karşı Olma boyutuna ilişkin tutumları arasında kadınların lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Öğretmen adaylarının “Özel Yetenek Sınıfları Oluşturma” alt boyutuna ilişkin kaynaştırma dersi alan ve almayanlar arasında, ders almayan adaylarının lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (p < 0.05)

Anahtar Kelime:üstün yetenekli çocuk, tutum, öğretmadayı

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.