Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
11

İNDİRME
14

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TÜRK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA DOĞU TÜRKİSTAN KÜLTÜR TARİHİ

2014 - Risalat KARIMOVA -

Özet:Uygur Türkleri, köklü bir tarihe ve zengin bir kültür birikimine sahiptir. Bu kültürün oluşumu ve gelişiminde ise Uygur Türklerinin yaşadığı coğrafyanın merkezî bir konumda olmasının yanı sıra onların birçok din ve kültürle kaynaşması etkili olmuştur. Uygur Türkleri, tarihî dönemler içinde Budizm, Maniheizm, Nasturilik ve İslamiyet gibi dinleri kabul etmişler ve onların kültürel yapılarının gelişiminde de bu dinlerin büyük etkisi olmuştur. Bu makalede, Turfan, Hoten, Yarkent ve Kaşgar gibi Türk dünyasının önemli kültür başkentlerinin yer aldığı Doğu Türkistan’da, Uygur Türklerinin kültür tarihine etki eden faktörler incelenmiştir.

Anahtar Kelime:Uygur, Kültür Tarihi, Doğu Türkistan

Bu Yayına Atıf Yapanlar