Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
5

İNDİRME
6

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
KERBELADAN ÖNCE HZ. HÜSEYINI DOĞRU ANLAMAK

2010 - Mustafa ÖZKAN -

Özet:Kerbelâ hadisesi temelde dinî, siyasî ve kabilevî sebeplerin etkili olduğu bir iktidar mücadelesinin sonucudur. İslâm Tarihinde önemli gelişmelere neden olan ve hâlâ etkisi süren Kerbelâ olayının merkezinde şüphesiz Hz. Hüseyin bulunmaktadır. Hz. Hüseyin ise çok anılan ancak genelde kanaatimizce doğru anlaşılmayan bir şahsiyettir. Bugün İslâm Dünyası’nda kendilerini Hz. Hüseyin’in tek temsilcisi olarak gören, Hz. Hüseyin üzerinden başkasını ötekileştiren ve onun mesajını anlama yerine, Kerbelâ anmalarını kendilerine işkence merasimine çeviren dinî-siyasî yapıların bulunması, Hz. Hüseyin’in doğru olarak anlaşılmadığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Bu makalede, genel yaşantısının yanı sıra, Hz. Hüseyin’in önemli gelişmeler karşısındaki söz ve davranışları dikkate alınarak, onun dinî-siyasî fikirleri tespit edilmeye çalışılmakta ve bu tespitler ışığında onun Kerbelâ isyanına neden teşebbüs ettiği üzerinde durulmaktadır

Anahtar Kelime:Hüseyin b. Ali, Yezîd b. Muâviye, Kerbelâ, İktidar, Biat

Bu Yayına Atıf Yapanlar