Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
8

GÖRÜNTÜLEME
83

İNDİRME
35

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
OKUL ÖNCESI DÖNEM ÇOCUKLARININ İLKOKUL HAKKINDAKI GÖRÜŞLERI

2014 - Sezai KOÇYİĞİT - https://doi.org/10.12738/estp.2014.5.2393

Özet:İlkokula başlangıç çocukların hayatlarında karşılaştıkları önemli dönüm noktalarından biridir. Bu durum, çocukların erken çocukluk döneminde karşılaştıkları önemli bir değişikliktir. Ayrıca özellikle son yirmi yılda, çocukların aktif birer öğrenen oldukları görüşünün kabul görmesinin bir getirisi olarak çocukların kendi öğrenmeleriyle, hayatlarıyla, deneyimleriyle ilgili düşüncelerinin dinlenmesi oldukça önem kazanmıştır. Bu bağlamda bu araştırma, ilkokula geçişin çocukların bakış açısıyla incelenmesi ve ilkokula yönelik olarak çocukların düşünceleri açısından okul öncesi eğitime ilişkin öneriler getirmeyi amaçlaması bakımından önemli görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda Aydın il merkezindeki bağımsız anaokullarında eğitim alan 55 çocuk ile çalışılmıştır. Katılımcı çocuklar sistematik örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim deseninde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, çocukların kendilerini rahat ifade edebilecekleri sözel ve görsel farklı teknikleri içeren çok metotlu yöntem (Mosaic Approach) ile toplanmıştır. Veriler, betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiş ve NVivo nitel araştırma programından yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre okul öncesi dönem çocukları ilkokulu; büyük, kalabalık, karmaşık ve uzak olarak tanımlamışlardır. Çocuklar ilkokula ilişkin bilgi kaynakları olarak aileyi, öğretmenleri ve televizyonu ifade etmişlerdir. Araştırmanın bir diğer bulgusu ise okul öncesi dönem çocuklarının ilkokulda birçok kural olduğunu ve kesinlikle oyun oynayamayacaklarını düşünmeleridir. Görüşmelerde yaşanan diyalogların bütününe bakıldığında hemen hepsinin olumsuz düşünceler içerdiği söylenebilir. Bu durumun ilkokul ile ilgili doğru bilgilendirme eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelime:İlkokula Geçiş, Okula Hazır Bulunuşluk, Okul Öncesi Eğitim, Çok Metotlu Yöntem, Olgu Bilim

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.