Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
22

İNDİRME
18

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ABDULLAH İBNÜ’L-MUKAFFÂ’NIN “RİSÂLETÜ’S-SAHABE” ADLI RİSÂLESİ: TAKDİM VE TERCÜME

2008 - Mustafa DEMİRCİ -

Özet:Abdullah İbn Mukaffa Abbasilerin kuruluş yıllarında yaşamış İran kökenli bir bürokrattır. Abbasi devleti kurulurken İbn Mukaffa halifeye bir Risale sundu. Bu Risalede devrin sosyo-ekonomik yapısı, devrin orduları, idari ve hukuki alandaki aksamalar, din-siyaset ilişkileri konularında bir takım önerilerde bulundu. Bu Risale islam siyasi düşüncesininözgün veerken örneklerinden biridir. Ayrıca yazarın problemleri tasvir ederken gözlemlerine dayanarak aktardığı bilgiler o devrin yapısal tarihini ele verir. Özellikle hukuk alanında bir anayasa yapılmasını önermesi ve hukukla ilgili yaşanan sorunları tasviri dikkat çekicidir. Görüşlerini gerek doğuda gerek batıda uzun tartışmalara konu olmuştur. Hatta batılılar yazarın bu görüşlerini islam siyasi geleneğindekilaik düşünce örneklerinden biri olarak değerlendirmişlerdir. Bu makalede yazar ve Risale hakkında kısa bir tanıtımdan sonra sözkonusu Risale’nin Türkçe tercümesi verilmektedir

Anahtar Kelime:İbn Mukaffâ, Abbasiler, Risâle

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.