Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 2
Görüntüleme 134
İndirme 40
Sesli Dinleme 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Kişilik Yapısının Yeme Biçimleri Üzerindeki Etkisi
Yazar:  
Yıl:  
2017
Özet:

Kişilik yapısının yeme biçimleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılan bu çalışmanın örneklemi, İstanbul Gelişim Üniversitesi İdari İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde değişik bölümler ve sınıflarda öğrenim görmekte olan 420 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Araştırma verileri “Uluslararası Kişilik Envanteri Kısa Formu” ile “Hollanda Yeme Davranışı Testi ” ölçekleri kullanılarak toplanmış ve veriler SPSS 23.0 paket programı ile Tanımlayıcı İstatistiksel Metotlar (Frekans, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) ve Lineer Regresyon analizi ile çözümlenmiş, sonuçlar % 95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; kişilik yapısı olarak “içedönüklük”, “duygusal dengesizlik” ve “yeniliklere kapalı olmak” özelliklerinin “duygusal yeme” davranışını %18.7 oranında yordadığı; kişilik yapısı olarak “sorumluluk” özelliğinin, “kısıtlayıcı yeme” davranışını %5.5 oranında yordadığı ve kişilik yapısı olarak “dışadönüklük”, “duygusal dengesizlik”, “gelişime açık olmak”, “yeniliklere kapalı olmak” özelliklerinin ise “dışsal yeme” davranışını %6.3 olarak yordadığı tespit edilmiştir. Sonuçlar biyolojik ve sosyal bir davranış olan yemek yeme davranışında, kişilik yapısının bu davranış üzerindeki etkisini, psikolojik ve öznel taraflarını ortaya koyması bakımından, multidisipliner yaklaşımların dikkatle üzerinde durması gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler:

Kişilik Yapısı,Duygusal Yeme,Kısıtlayıcı Yeme,Dışsal Yeme

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler