Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
9

GÖRÜNTÜLEME
13

İNDİRME
12

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İŞKOLİKLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE ETKİSİ: BAŞARI İÇİN ÇABALAMA VE TAHAMMÜLSÜZLÜK/ASABİYET BOYUTLARI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

2013 - Esra Dinç Özcan,Nihal Kartaltepe Behram -

Özet:Bu çalışmanın amacı; A tipi kişilik özelliklerine ilişkin başarı için çabalama ve tahammülsüzlük/asabiyet boyutları ile işkoliklik kavramına ilişkin çalışmaya bağlılık, dürtü ve çalışmaktan zevk alma boyutları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın verileri, Marmara Üniversitesi bünyesinde görev yapan 178 öğretim üyesinden anket yöntemine dayalı olarak toplanmıştır. Araştırma sonuçları, özellikle başarı için çabalama boyutunun, işkoliklik eğilimi üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Başarı için çabalama boyutunun hem dürtü hem de çalışmaktan zevk alma boyutları ile pozitif yönlü ilişkili olduğu, tahammülsüzlük/asabiyet boyutunun ise işten zevk alma boyutu ile negatif yönlü ilişkili olduğu tespit edilmiştir

Anahtar Kelime:İşkoliklik Eğilimi, A Tipi Kişilik, Başarı İçin Çabalama, Tahammülsüzlük/Asabiyet

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.