Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Görüntüleme 117
İndirme 47
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Ergenlik Öncesi Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Başarı Duyguları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Bu çalışmada ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersine ve sınavına yönelik başarı duygularının belirlemek için Peixoto, Mata, Monteiro, Sanches ve Pekrun (2015) tarafından geliştirilen Başarı Duyguları Ölçeği-Ergenlik Öncesi Öğrenciler İçin (AEQ-PA) ölçeğinin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Orijinal ölçek her versiyonda altı duygu değerlendirilen, her biri 24 maddeden oluşan iki ölçek içermekte ve 5’li Likert ölçeği olarak hazırlanmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları 500 dördüncü sınıf öğrencisi üzerinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile yapılmıştır. Bulunan uyum indeksleri ölçeğin faktör yapısının toplanan verilerle olan uyum indekslerinin istenen düzeyde sağladığını göstermiştir. Ölçeğin güvenirlik değerleri ise >.70 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, ölçeğin orijinal yapısının olduğu gibi korunduğu ve elde edilen bulgulara göre ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin matematik dersine ve sınavına yönelik başarı duygularının belirlenmesine yönelik geçerli ve güvenir bir ölçme aracının Türkçeye uyarlandığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler:

matematik, başarı duyguları, ölçek uyarlama

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler