Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 176
İNDİRME 45
SESLİ DİNLEME 1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇nde Di̇kkat Eksi̇kli̇ği̇ ve Hi̇perakti̇vi̇te Bozukluğu Beli̇rti̇ Düzeyleri̇ni̇n İncelenmesi̇
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) belirti düzeyleri cinsiyet, yaş ve fakülte açısından incelenmiştir.  Çalışma, 18-30 yaşları arasında 409 kadın, 385 erkek toplam 794 üniversite öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan, Turgay (1995) tarafından geliştirilen, Günay ve arkadaşları (2006) tarafından Türkçeye uyarlanan “Erişkin Dikkat Eksikliği Bozukluğu/Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Ölçeği” doldurmaları istenmiştir. Çalışmada fakülte ve cinsiyet etkileşim etkisi bulunmuştur. Buna göre kadınların DEHB belirti düzeyleri açısından fakülteler arası fark bulunmazken erkeklerde Tıp Fakültesi öğrencilerinin DEHB-Dikkat Eksikliği puanının, Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca tüm grupta ve erkeklerde DEHB-Aşırı Hareketlilik puanı ile yaş arasında ve tüm grupta DEHB toplam puanı ve yaş arasında anlamlı negatif ilişki bulunmuştur. Bulgular alan yazınla ilişkilendirilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

DEHB, Üniversite öğrencileri

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler