Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
Atıf Sayısı 2
Görüntüleme 73
İndirme 40
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Öğretmen Algılarına Göre Tükenmişliğin Örgütsel Sessizliği Yordama Düzeyi
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Tükenmişliğin örgütsel sessizliği yordama düzeyini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma nicel araştırma yaklaşımlarından ilişkisel tarama desenindedir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Isparta İli merkez ilçedeki ortaokullarda görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 150 ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama araçları olarak “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” ve “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” kullanılmıştır. Gerçekleştirilen çoklu regresyon analizinin sonucunda tükenmişliğin alt boyutlarından duygusal tükenmenin kabullenici ve korunmacı sessizliği pozitif yönde anlamlı olarak yordadığı, düşük kişisel başarının ise korunmacı sessizliği pozitif yönde anlamlı olarak yordarken; korumacı sessizliği negatif yönde anlamlı olarak yordadığı sonucuna varılmıştır. Araştırma örgütsel sessizlik ve tükenmişlik ilişkisinde tükenmişliğin öğretmenlerde ne tür örgütsel sessizlik yaşantıları oluşturabileceğinin ortaya konması bu yaşantılara yönelik farkındalık oluşması ve bunların önlenmesi adına bireysel ve kurumsal önlemler alınması açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler:

Tükenmişlik, örgütsel sessizlik, okullarda tükenmişlik, okullarda sessizlik, tükenmişlik sessizlik ilişkisi

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler