Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME 85
İNDİRME 49
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki
Yazar:  
Yıl:  
2019
Özet:

Bu çalışmanın temel amacı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. DEHB ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye yönelik araştırma İstanbul ilinde faaliyet gösteren çeşitli sektörlerde çalışan mavi ve beyaz yakalı işgörenlerle gerçekleştirilmiştir. 275 gönüllüden elde edilen verilerden 11 adeti uç veri barındırdığından analizler 264 geçerli anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen analizler sonucu; dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun alt boyutlarının örgütsel bağlılığın alt boyutlarından duygusal ve normatif bağlılık ile negatif yönde anlamlı ilişkisi tespit edilmiştir. Sadece devam bağlılığı ile pozitif yönlü anlamlı ilişki sergilediği saptanmıştır. Örgütsel bağlılığa alt boyutların etkisini belirlemek amaçlı gerçekleştirilen regresyon analizi sonuçları; hiperaktivite alt boyutu ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ilişki saptanamamıştır. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve örgütsel bağlılığın alt boyutlarının demografik değişkenlere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:

Dikkat eksikliği, Hiperaktivite bozukluğu, örgütsel bağlılık

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.
Benzer Makaleler