Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
54

İNDİRME
42

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
EVALUATION OF DIETARY, EXERCISE AND MEDICATION-USE HABITS OF THE ELDERLY IN THE CITY OF YALOVA WITH RESPECT TO THEIR

2018 - Harun Ceylan,Zeynep Çatalbaş -

Özet:Bu makalede kullanılan veriler “Yaşlılarda Beslenme, İlaç Kullanımı ve Egzersiz Alışkanlıklarının Başarılı ve Sağlıklı Yaşlanma Açısından Değerlendirilmesi” adlı Yalova Üniversitesi BAP projesinden alınmış ve makalenin özeti 5-8 Ekim 2017 tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştirilen “Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu’nda (ISOEVA) sunulmuştur. Bu çalışma da Aile Sağlığı Merkezine başvuran 65 yaş üstü yaşlıların sosyodemografik özellikleri ile beslenme, egzersiz ve ilaç kullanımı alışkanlıkları arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Araştırmada yaşlıların beslenme, ilaç kullanımı ve egzersiz yapma durumları nedir? ve yaşlıların beslenme ve ilaç kullanımı alışkanlıkları ile egzersiz yapma alışkanlıkları arasında sosyodemografik özelliklerin etkisi var mıdır? sorularına cevap aranmıştır. Aile Sağlığı Merkezine başvuran 208’i kadın, 192’si erkek olmak üzere toplam 400 yaşlı birey gönüllülük esasıyla araştırmaya dâhil edilmiştir. Veri toplama aracı olarak 34 soruluk anket formu kullanılmış, yaşlıların beslenme alışkanlıklarını görmek için boy ve kiloları da öğrenilerek Beden Kitle İndeksleri (BKE) hesaplanmıştır. Yaşlıların sosyodemografik özellikleri bağımsız değişkeni oluştururken, beslenme alışkanlığı, egzersiz yapma durumları ve ilaç kullanımı alışkanlıkları bağımlı değişkeni oluşturmaktadır. Araştırmaya 208’i (% 52) kadın, 192’si (% 48) erkek olmak üzere toplam 400 yaşlı katılmıştır. Araştırma grubunun 270’ini 65-74 (% 67,4) yaş grubundaki yaşlılar oluşturmaktadır. Yaşlıların 279’u (% 69,8) evli, 197 (% 49,2) yaşlı ise ilkokul mezunudur. Katılımcıların 182’si (%45,5) ev hanımı, 192’si (%48) emeklidir ve 294 (%73,5) yaşlı hiçbir diyet programı uygulamamaktadır. Katılımcıların 104’ü (%26) I. Derecede şişman, 30’u (%7,5) II. Derece şişman, 3’ü (%0,8) morbid şişmandır. Yaşlıların %70’inin beslenme alışkanlığında yaşlılığa bağlı olarak değişim yaşandığı görülmüştür. 192 (%48) yaşlı fiziksel egzersiz ve spor yaparken, 208’i (%52) ise fiziksel egzersiz ve spor yapmamaktadır. Kronik hastalığı olan kadınların (%92,3) oranı erkeklerden (%85,9) daha yüksek iken,az kronik hastalık üniversite mezunları arasındadır. Kronik hastalığı olan yaşlıların 335’i (% 83,3) ilaçlarını düzenli kullanmaktadır. Yaşlıların bazı sosyodemografik özellikleri ile beslenme, egzersiz ve ilaç kullanımı alışkanlıkları arasında ilişki olduğu saptanmıştır

Anahtar Kelime:Yaşlılık, Beslenme, İlaç Kullanımı, Egzersiz

Bu Yayına Atıf Yapanlar