Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
3

GÖRÜNTÜLEME
38

İNDİRME
17

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
KIRGIZISTAN-TÜRKIYE MANAS ÜNIVERSITESI ÖĞRENCILERININ SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI

2018 - H. Çakır -

Özet:Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, interneti günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası yapmıştır. Kullanıcıların kendilerini tanımlayarak farklı kullanıcılar ile iletişime geçtiği, bunun yanında normal sosyal yaşamda kullanılan jest ve mimik hareketlerini simgeleyen sembollerle duygu ve düşüncelerini ifade ettiği, sosyal iletişim kurduğu ortamlar “sosyal ağ” olarak tanımlanmaktadır. Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal paylaşım siteleri değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Bu çalışma, yaş ve eğitim düzeyi bakımından internet kullanımınınyaygın olduğu üniversite öğrencilerinin sosyal medyayı kullanma nedenleri ve sosyal medyanın etkilerini belirleme amacı ile yapılmıştır. Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi’nin farklı millet ve kültürleri bir arada bulunduran uluslararası bir kurum olması ve daha önce kurumda böyle bir çalışmanın yapılmamış olması çalışmayı anlamlı kılmaktadır. 2016-2017 yılında eğitim-öğretimine devam eden öğrenciler ile yapılan anket çalışmasıyla, öğrencilerin sosyo - demografik özelliklerinin ve bir kitle iletişim aracı olarak internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının genel durumunu analiz ederek ortaya koyma amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu araştırmada öğrencilerin interneti ve sosyal medyayı kullanımlarında cinsiyete göre bir farklılık gösterip göstermedikleri de incelemeye tabi tutulmuştur. Veriler anket yöntemi ile toplanarak sonuçlar SPSS 21 istatistiksel programında değerlendirilmiş ve elde edilen verilerin analizi için yüzdeleme kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrenciler sosyal medyayı tam bir özgürlük alanı olarak tanımlamamaktadırlar. Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal medyaya ilişkin tutumlarının : sosyal medyayı kullanma süresi, kullanma sıklığı, sosyal medyaya harcadıkları ortalama süre vefazla kullandıkları sosyal medya sitesi değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiği tespit edilmiştir

Anahtar Kelime:Sosyal Medya Kullanımı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencileri, Kullanım Ölçeği

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız Kampüs Dışı Erişim için buraya tıklayarak kurumsal E-Mail adresinizi girebilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresinize gelen kod ile Sobiad'a kurum dışından giriş yapabilirsiniz.