Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
209

İNDİRME
101

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
YEREL YÖNETIMLERDE KATILIMCI MEKANIZMALAR VE TRABZON BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI ÖRNEĞI

2019 - Oğuzhan ERDOĞAN -

Özet:Yerel yönetimler, kamu yönetiminin vatandaşa hizmet verenyakın birimidir. Bu birimler vatandaşların günlük hayatta karşı karşıya kaldıkları sorunlara çözüm üreten kurumlardır. Yerel yönetimler, demokrasinin hayata geçirilmesi ve toplumda kök salması içindeuygun kuruluşların başında gelmektedir. Günümüzde yerel yönetimler ile yerel demokrasi ve katılım kavramları iç içe geçmiş durumdadır. Yerel yönetimler ve vatandaşlar arasında katılım yoluyla gerçekleşen iletişim ise etkili ve demokratik bir hükümet yapısının oluşmasına ön ayak olmaktadır. Yerel düzeyde sağlıklı bir şekilde işleyen demokrasi, alınan kararların etkin bir şekilde alınmasını, yerel halkın karar alma süreçlerine aktif katılımını ve alınan kararların yerel halkın katılımı ile uygulanması sonucunda verimlilik ve üretkenliğin toplumun tüm katmanlarına nüfus etmesine yol açmaktadır. Diğer taraftan, yönetişim ilkelerinden olan şeffaflık, hesap verebilirlik ve etkinlik için yerel yönetimlerde katılım bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yerelde alınan kararlara halkın katılımının sağlanmadığı süreçlerde ihtiyaçlar ve sorunlar doğru tespit edilememekte ve uygun yerel kamu politikaları geliştirilememektedir. Yanı sıra, yerel yönetimlerde katılımın eksik kalması yerel kamu politikaların halk tarafından sahiplenilmesini, sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini de imkansız hale getirmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de yerel halkın hangi katılım yöntemlerini kullandığını Trabzon Büyükşehir Belediyesi örneğinden hareketle anlatılacaktır. Buradaki amaç, mevcut katılım yöntemlerini incelemek; halkın ve yerel yönetimlerin bilinç düzeylerini ve tutumlarını ortaya koymaktır. Katılımcı, açık ve şeffaf bir yönetim olarak kendini konumlandıran Trabzon Büyükşehir Belediyesi özelinde tüm belediyelerin yerel yönetimlere vatandaşın katılımını teşvik edip-etmediği konusunda bir örnek oluşturacaktır. 

Anahtar Kelime:Yerel Yönetimler, Katılım, Demokrasi, Yönetişim, Kent Konseyi

Bu Yayına Atıf Yapanlar