Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
53

İNDİRME
35

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
PARASAL AKTARIM MEKANIZMASININ REEL EKONOMI ÜZERINE ETKISI: ULUSLARARASI KREDI KANALINA YÖNELIK BIR LITERATÜR ARAŞTIRMASI

2019 - Deniz Macit,Özlem Durgun -

Özet:Merkez bankalarının para politikasındaki değişikliklerinin reel ekonomik değişkenler üzerindeki etkilerini açıklamaya çalışan parasal aktarım mekanizması, parasal otoritenin para politikası kararlarındaki değişimlerin enflasyon ve toplam hâsılayı etkileme sürecini açıklamaya çalışmaktadır. Bu çalışma, para politikası aktarım mekanizmasında yer alan kredi kanalının reel ekonomi üzerindeki önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Çalışmada, ağırlıklı olarak parasal aktarımda uluslararası kredi kanalına yönelik bakış açısı, metodolojik yönler ve literatürdeki çalışmaların sonuçları arasındaki karşılaştırmalı analize dayalı niteliksel bir yaklaşım kullanılmaktadır. Literatürün incelenmesinden elde edilen ana bulgular şöyledir: para politikası kararlarının reel ekonomi üzerindeki etkisi, ekonomik ve finansal kriz koşullarında bile önemlidir ve uluslararası kredi görünümü pek çok araştırma tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. ABD bazında yapılan çalışmalar Avrupa ülkelerine kıyasla uluslararası kredi kanalının daha etkin işlediğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelime:Para Politikası, Aktarım Mekanizması, Uluslararası Kredi Kanalı

Bu Yayına Atıf Yapanlar