Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
7

İNDİRME
8

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
YAPILANDIRILMIŞ VARLIK FONLAMA TEKNIĞI OLARAK MENKUL KIYMETLEŞTIRME VE TÜRKIYE'DEKI UYGULAMALARI

2019 - Sultan Gedik Göçer,Memet Cem Danacı -

Özet:Fon sağlayabilme ve kurumların taşıdığı risk bu kurumları riski transfer etme ve yeni fon tedariki yöntemlerine yönlendirmiştir. Risk transferi piyasaların önemli özelliklerinden birisidir. Herhangi bir finansal işlemin barındırdığı risk, onu üstlenmeye razı kişi ve kurumlara aktarılabilmektedir. Bu anlamda oluşan risk ticareti, yapılandırılmış finansın gelişmesiyle sonuçlanmıştır. Yapılandırılmış finans, finansal kurumlarca komplike işlemlerin kullanımı ile gerçekleşen ve firmaların özel finansmana olan gereksinimlerine cevap verebilmek adına oluşturulan hizmetleri ifade etmektedir. Menkul kıymetleştirme, ifade edilen bu yapılandırılmış finans tekniklerinden birini oluşturmaktadır ve bu işlem, bir havuzda bir araya getirilen likit olmayan varlıklara dayalı olarak ödeme gerçekleştiren varlıkların, likit olan menkul kıymetlere dönüştürülmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Çalışmanın temel amacı Türkiye’deki menkul kıymetleştirme uygulamalarının incelenmesidir. Bu kapsamda ise menkul kıymetleştirme hakkında genel bilgiler, süreç, sürecin tarafları, avantaj ve dezavantajları, riskleri gibi unsurlar teorik açıdan incelenmektedir.   

Anahtar Kelime:Menkul kıymetleştirme, Yapılandırılmış Finans, Kredi Türevleri, Finansman Yöntemleri

Bu Yayına Atıf Yapanlar