Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
32

İNDİRME
24

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
EVALUATION OF CONSERVATIVE TREATMENT OUTCOME IN TRAUMATIC PNEUMOCEPHALUS IN TERMS OF PATIENT PROFILE, ETIOLOGY, CLINICAL AND RADIOLOGICAL FINDINGS AND RISK FACTORS

2019 - Şeyho Cem YÜCETAŞ,Necati ÜÇLER,Safiye Kafadar,Süleyman KILINÇ,M. Fuat TORUN - https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.570628

Özet:Amaç: Travmatik pnömosefalus olgularında konservatif tedavi sonuçlarının hasta profili, etiyoloji, klinik ve radyolojik bulgular ve risk faktörleri ışığında değerlendirilmesi Yöntem: Bu çalışma, kafa travması sonucu pnömosefalus tespit edilerek medikal tedavi yapılan 73 hasta (medyan yaş 32(2–80) yıl, %78.1 erkek hasta) ile yürütüldü. Hastaların demografik özellikleri, travma tipleri, eşlik eden kanama ve fraktürler, risk faktörleri (otore ve/veya rinore, nöbet gelişimi ve menenjit gelişimi), üç farklı zamanda (0-24 saat, 1-3 gün ve 3-20. gün içinde) çekilen bilgisayarlı beyin tomografisi  (BBT) bulguları (pnömosefalusun intrakranial yerleşimi, abzorbsiyon süresi) ve eş zamanlı GKS değerleri tespit edilerek, hastanede kalış süresi ve tedavi sonucu (normal taburculuk, nörolojik sekel ile taburculuk, eksitus)  kaydedildi. Bulgular: Trafik kazası (%38.4) ve yüksekten düşme (%35.6)sık nedenler olup, hastaların %8.4’ünde nöbet gelişimi, %29.4’ünde otore veya rinore ve 10(%13.7) hastada menenjit gelişimi gözlendi. Toplamda 58(%79.5) vakada tam iyileşme görülürken, 7(% 9.6) hasta nörolojik defisit ile taburcu edildi ve 8(%10.8) hasta eksitus oldu. Ortalama GKS değerinde pnömosefalus yerleşim yerine göre her üç ölçümde de (sırasıyla p<0.001, p<0.05 ve p<0.001) fark gözlendi. Menenjit gelişenlerde eş-zamanlı otore/rinore yaygın (%30-40), hastanede kalış süreleri (ort±SS 11.88±6.35 gün ve 7.01±3.50  gün, p<0.01) ve mortalite oranları (%20 ve %9.5, p<0.01) ise menenjit olmayan hastalara göre anlamlı şekilde daha yüksekti. Sonuç: Sonuç olarak, bulgularımız, travmatik pnömosefalusun uygun ve zamanında başlatılan konservatif tedavi ile yüksek oranda tam iyileşme ile sonuçlandığını göstermekte, ancak  tedavinin klinik seyirle uyumlu şekilde yürütülmesinde tekrarlı BBT değerlendirmesi ve eş-zamanlı nörolojik değerlendirmenin rolüne işaret etmektedir. 

Anahtar Kelime:Pnömosefalus, kafa travması, bilgisayarlı beyin tomografisi, nörolojik değerlendirm, menenjit, konservatif tedav, mortalite

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Benzer Makaleler
Bihter Akınoğlu Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Sciences, Dept. of Physiotherapy and Rehabilitation Ankara, Turkey Cite this article as: Akinoglu B. Physiotherapy and rehabilitation interventions in the conservative treatment of chondrocalcinosis: A case report. Turk J Sports Med. 2017;52:111,5. DOI: 10.5152tjsm.2017.077 8490 1850 Öz Öz (English) Tam Metin PDF Benzer Makaleler Yazar ile İletişim Editör ile İletişim 2017, Cilt 52, Sayı 3 Önceki Sayı Sonraki Sayı Yayın Kurulu Kapak Makaleler Yazar Dizini Konu Dizini RSS Beslemesi KATEGORİLER Araştırma Makalesi Olgu Sunumu Bu eser Creative Commons Atıf,GayriTicari,Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.