Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
86

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ÜST GASTROINTESTINAL SISTEM ENDOSKOPISI: 7703 OLGUNUN RETROSPEKTIF ANALIZI

2016 - Yusuf Yücel,Alpay Aktümen,Timuçin Aydoğan,Ahmet Uyanıkoğlu,Ahmet Şeker,Orhan Gözeneli,Abdullah Özgönül,Alpaslan Terzi,Ali Uzunköy - https://doi.org/10.17940/endoskopi.306994

Özet:Giriş ve Amaç: Endoskopi ünitemizde üst gastrointestinal endoskopi uygulanan hastalarda özofagus, mide, proksimal duodenum hastalıkları sıklığının retrospektif olarak araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi endoskopi ünitesinde 2006-2012 yılları arasında üst gastrointestinal sistem endoskopi yapılarak video arşivleme sistemine kaydedilen hastaların yaşı, cinsiyeti ve endoskopi raporlarındaki özofagus, mide ve proksimal duodenum hastalıkları belirlendi. Bulgular: Üst gastrointestinal sistem şikayetleri nedeniyle 7703 hastaya endoskopik işlem yapıldı. Hastaların 4578’i (%59,4) kadın, 3125’i (%40,6) erkekti. Kadınların yaş aralığı 18-83 (ortalama: 57.8), erkeklerin 20-93 (ortalama: 54.3) yaş idi. Hastaların 565’inin endoskopisinde patoloji tespit edilmedi. Olguların %99.2’sinde üst gastrointestinal sistem endoskopisi topikal farenks aneztezisi ile yapıldı. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi uygulanan olgularda mide kanseri oranı %1.4 bulundu. Yapılan endoskopik işlemler sırasında komplikasyon ve mortalite oranı %0 idi. Sonuç: Özofagogastroduodenoskopi, üst gastrointestinal sistem hastalıkların teşhisinde hala altın standarttır, topikal farenks aneztezisi ile kolaylıkla uygulanabilir, mortalite ve komplikasyon oranı oldukça düşük, tanısal bir işlemdir.

Anahtar Kelime:Endoskopi, gastrointestinal sistem, mide kanseri

Bu Yayına Atıf Yapanlar