Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
52

İNDİRME
34

SESLİ DİNLEME
1
Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN RIFAT ILGAZ’A AİT “HALİME KAPTAN” ADLI ESERİN İNCELENMESİ

2019 - Cevat EKER  Dilara ERDOĞAN   - https://doi.org/http://dx.doi.org/10.16991/INESJOURNAL.1606

Özet:Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarında okutulması önerilen ve 100 temel eser içerisinde yer alan Rıfat Ilgaz’a ait “Halime Kaptan” adlı kitabında değerlere yer verilme durumunu analiz etmektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada, veri toplamak için dokuman analizi tekniği tercih edilmiş, verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2018 yılında öğretim programlarında öğrencilere kazandırılması için kök değerler olarak belirtilen “ adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” değerleri ile ilgili eserde yer alan ifadeler belirlenmiş, ardından bu ifadeler yorumlanarak ilgili değerin başlığı altında verilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde “Halime Kaptan” adlı kitapta en fazla yer verilen değerin vatanseverlik değeri olduğu ardından sırasıyla yardımseverlik, sorumluluk, sevgi, saygı, dürüstlük, öz denetim ve adalet değerlerinin yer aldığı belirlenmiştir. Eserde dostluk ve sabır değerlerine ise rastlanmamıştır. Eserin, belirlenmiş değerler göz önüne alındığında zengin bir içeriğe sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelime:Değerler, Değerler eğitimi, 100 temel eser

Bu Yayına Atıf Yapanlar