Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
37

İNDİRME
35

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
NEVRUZ VE GÜNLERLE İLGILI ÇAĞATAYCA YAZILMIŞ BIR METIN ÜZERINE DEĞERLENDIRME

2019 - Recep Tek -

Özet:Halk inanışları içerisinde günlerin önemli bir yeri vardır. Çok eski zamanlardan itibaren insanoğlu günlere özel anlamlar yüklemiş ve günleri karşılaştığı olumlu ya da olumsuz durumların sebebi olarak görmüş, yaşadığı iyi veya kötü şeyleri günlerle ilişkilendirmiştir. Günleri uğurlu-uğursuz şeklinde sınıflandıran insanoğlu, yapılacak iş ve eylemlerin hangi günlerde yapılmasının daha uygun olacağı ile ilgili tespitlerini ortaya koymuştur. Bu bağlamda belli iş ve eylemler, ritüeller, ziyaretler, tedavi uygulamaları vs. belli günlerde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla günler, insanlar için her zaman büyüsel bir nitelik taşımış ve insanoğlu günlere olumlu ve olumsuz anlamlar yükleyerek onlara majik bir güç atfetmiştir. Tabiatın yeniden canlanışını ifade eden Nevruz, yüzyıllardır dünyanın farklı yerlerinde yaşayan muhtelif milletler tarafından kutlanan önemli bir gündür. Baharı, bereketi, yeni yılı çağrıştıran, doğanın yeniden canlanışıyla kötülüklerden arınıp temizlenmeyi ifade eden ve bunlara ait inanış ve pratikler ihtiva eden Nevruz, çok eski zamanlardan itibaren Türklerde özel bir gün kabul edilmiş ve bugün de çeşitli ritüeller gerçekleştirilmiştir. Makalenin konusunu teşkil eden Çağatayca kaleme alınmış “Nevrūz-ı ‘ālemniñ beyānıdur” başlığını taşıyan metin, Nevruz’un günlerle olan ilişkisini ihtiva etmektedir. Kim tarafından kaleme alındığı bilinmeyen bu metinde, müellif metinde yer alan bilgilerin İbn-i Tırmızî’den rivayet edildiğini belirtmiş ve pazar gününden başlayarak Nevruz’un denk geldiği günlere göre o yılın nasıl geçeceği ile ilgili açıklamalara yer vermiştir. Bu tespitler, tarihi süreç içerisinde halkın gözlemlerinin, yaşadığı tecrübelerin ve bu tecrübeler neticesinde yaptığı değerlendirmelerin bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelime:Günler, Nevruz

Bu Yayına Atıf Yapanlar