Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
51

İNDİRME
42

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERININ SINIF YÖNETIMI BECERILERI ILE İLGILI GÖRÜŞLERININ İNCELENMESI: KKTC ÖRNEĞI

2019 - Vasfiye Karabıyık,Necla Işıkdoğan Uğurlu -

Özet:Alanyazında kaynaştırma uygulamalarının yer aldığı KKTC’de etkili sınıf yönetimi becerileriyle ilgili olarak sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları güçlükleri ve bu güçlükler karşısındaki çözüm önerilerini içeren çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu araştırma, sınıflarında kaynaştırma uygulamaları yapan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin görüşlerinin ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 1) Kaynaştırma ortamlarında sınıf öğretmenlerinin etkili sınıf yönetimi becerileriyle ilgili görüşleri nelerdir? 2) Kaynaştırma ortamlarında sınıf öğretmenlerinin etkili sınıf yönetimiyle ilgili yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir? sorularına cevap aranmaktadır. Çalışma nitel araştırma yönteminde olup betimsel yaklaşımı ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu KKTC/Lefkoşa ilçesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı biri özel, diğeri devlet olmak üzere iki ilköğretim okulunda görev yapan 8 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanıldığı çalışmanın verileri betimsel analiz tekniğiyle analiz edilmiştir. Araştırma bulguları öğretmenlerin; (a) etkili öğretimin yapılabilmesi için sınıf yönetimi ile ilgili görüşler, (b) öğretim etkinlikleri sırasında sınıf yönetimi sağlayabilme, (c) etkili bir sınıf yönetiminin içeriği, (d) sınıf yönetiminin sağlanması için özel gereksinimli öğrencilerle ilgili yapılan ek düzenlemeler, (e) sınıf kurallarının öğrenci davranışlarına etkisi, (f) Özel Gereksnimli öğrencilerin uygun olan davranışlarının pekiştirilmesi, (g) sınıf yönetiminde özel gereksinimli öğrencilerin sergilediği problem davranışlar ve öğretmen tutumları, (h) öğretim etkinliklerinde geçiş becerileri, (ı) öğretim sırasında kullanılan yöntem-teknikler ve öğrenci davranışlarına etkisi, (j) sınıf yönetiminin özel gereksinimli öğrencinin akranları ile ilişkilerine etkisi, (k) öğretim sırasında sınıf yönetimiyle ilgili yaşanan güçlükler, (l) öğretim sırasında sınıf yönetimiyle ilgili yaşanan güçlüklere ilişkin çözüm önerileri ile ilgili konularda farklı görüş belirttiğini göstermiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak sınıf öğretmenleri sınıf yönetimi becerilerine ilişkin farklı öneriler getirmişlerdir.  

Anahtar Kelime:Etkili sınıf yönetimi, kaynaştırma, sınıf öğretmeni

Bu Yayına Atıf Yapanlar