Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
62

İNDİRME
43

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
GEBELIK YOGASININ FIZYOLOJIK VE PSIKOLOJIK ETKILERI: BIR SISTEMATIK DERLEME

2019 - Rukiye Höbek akarsu,Gülay Rathfisch - https://doi.org/10.25307/jssr.558784

Özet:Bu sistematik incelemenin amacı  prenatal gebelik yogasının gebelerin deneyimlediği fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklara etkisine ilişkin çalışmaların sistematik olarak incelenmesidir. Çalışmanın evrenini Ocak 2014-Aralık 2018 (son beş yıl) tarihleri arasında Google Scholar, MEDLINE, Scopus, ve CINAHL, EBSCO kaynaklarından taranarak ulaşılan 945 makale oluşturdu. Makaleleri taramak için  “prenatal yoga”, “pregnancy yoga”, “yoga”, “yoga  for pregnancy”, “antenatal yoga” anahtar kelimeleri kullanıldı. Örneklemi sağlıklı gebelerden oluşan, son beş yılda yayımlanmış, deney ve kontrol grubu olan, tam metnine ulaşılabilen, yayın dili Türkçe ya da İngilizce olan makaleler inceleme kapsamına alındı. İncelenen makalelerden araştırmaya dâhil edilme kriterlerini karşılayan toplam 13 çalışma sistematik derlemenin örneklemini oluşturdu. Gebelik yogasına ilişkin incelenen makalelerin bulguları fizyolojik etkileri ve psikososyal etkileri olarak iki grup altında değerlendirildi. Araştırmaya dahil edilen makalelerin iki gruplu ön test, perspektif, longitidunal ve randomize kontrollü çalışmalar olduğu saptandı. Çalışmalarda yoganın fizyolojik etkileri olarak tükürük kortizol seviyesi, fetal kalp hızı, maternal kalp hızı, maternal kan basıncı, uterin arter basıncı, bel ağrısı, bel ağrısı ile ilgili sakatlık, immün globulin A seviyeleri, oksijen Satürasyonu, uyku, tükürük amilaz seviyesi bağımlı değişkenlerinin değerlendirildiği belirlendi. Psisososyal etkileri olarak ise anksiyete, depresyon, kaygı, stres, psikososyal sağlık, prenatal bağlanma değişkenlerinin değerlendirildiği saptandı. Gebelik yogasının incelenen tüm değişkenleri olumlu yönde etkilediği belirlendi. Gebelik yogasının gebelerin fizyolojik ve psikososyal sağlık düzeylerini iyileştirmede etkili bir yöntem olarak kullanılabileceği söylenebilir. 

Anahtar Kelime:Gebelik yogası, prenatal yoga, hemşirelik

Bu Yayına Atıf Yapanlar