Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 4
 Görüntüleme 1.444
 İndirme 237
 Sesli Dinleme 3
Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Doğal Afet Farkındalığı
2019
Dergi:  
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Yazar:  
Özet:

İnsan yaşamında oldukça belirgin bir etkiye sahip olan ve kalıcı izler bırakan okul öncesi yıllar, bireyin gelecek yaşamını şekillendirmektedir. Okul öncesi dönemde çocuk, içinde yaşadığı aile, toplum ve doğaya ilişkin deneyimler ve gözlemler yoluyla öğrenmelerini gerçekleştirmektedir. Çocuklar, içinde yaşadıkları dünyayı keşfetme yolunda güçlü bir isteğe ve motivasyona sahiptirler. Merak duyguları öğrenme motivasyonlarının kaynağını oluşturmaktadır. Okul öncesi dönem çocuklarının doğal afetlere ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin incelendiği bu çalışmada kesitsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemi ve benzeşik örnekleme tekniği ile oluşturulmuştur. Araştırmaya resmi bir anaokulunda eğitimlerini sürdüren üç, dört ve beş yaş gruplarından 110 çocuk katılmıştır. Araştırma verileri çocukların doğal afetlere ilişkin bilgi ve farkındalıklarını yansıtan çoklu durumları içerecek şekilde toplanmıştır. Bunun içinsık karşılaşılan doğal afetlerden deprem, sel, yangın, heyelan ve çığ görsellerinin olduğu fotoğraf kartları hazırlanmıştır. Çocuklarla bireysel görüşmeler yapılarak fotoğraf kartlarındaki doğal afet olayını tanıma durumları belirlenmiş ve çocukların yanıtları veri formuna kaydedilmiştir.  Fotoğraf kartlarındaki doğal afet olayını tanıyan her yaş grubundan beş çocuğa doğal afet olayının sebebi ve böyle bir olayla karşılaştığında ne yapılması gerektiği sorulmuştur. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; tüm yaş gruplarında çocuklar tarafındançok bilinen doğa olayı yangın,az bilinen doğa olayı ise çığ olmuştur. Çocukların yaşlarının büyümesiyle birlikte doğal afetler hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeylerinde artış olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler:

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Doğal Afet Farkındalığı
2019
Yazar:  
Özet:

Pre-school years, which have a very clear impact on human life and leave lasting traces, shape the individual’s future life. In the pre-school period, the child realizes learning through experiences and observations related to the family, society and nature in which he lives. Children have a strong desire and motivation to explore the world they live in. Curious emotions are the source of learning motivations. In this study, the level of knowledge and awareness of pre-school children about natural disasters was studied, the cut-scanning method was used. Working group is created with sample method and similar sample technique. The study included 110 children from three, four, and five-year-old groups who continued their education in an official kindergarten. The research data has been collected in a way that will include multiple situations that reflect the knowledge and awareness of children about natural disasters. It has been prepared photo cards with images of earthquakes, floods, fires, heilans and storms from the natural disasters that are widely faced. The individual conversations with the children have identified the conditions of recognition of the natural disasters in the photo cards and the children's answers are recorded in the data form.  Five children from each age group who recognize the natural disaster occurrence on the photo cards are asked about the cause of the natural disaster occurrence and what to do when they encounter such a disaster. In the analysis of the research data, the content analysis method was used. According to the research, the natural event known by children in all age groups has been fire, and the little known natural event has been fire. With the age of children, the level of awareness and awareness about natural disasters has increased.

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler