Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
2

GÖRÜNTÜLEME
64

İNDİRME
44

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ANKARA ÜNIVERSITESI İBN-İ SINA HASTANESINDE YATAN HASTALARIN HASTA HAKLARI HAKKINDA BILGI DÜZEYLERININ BELIRLENMESI

2012 - Ercüment Erbay,Cemil Bülent Şen -

Özet:Araştırmanın amacı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’nde yatmakta olan 71 hastanın hasta hakları konusundaki bilgi düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönetmeliği’nden yararlanılarak geliştirilen görüşme formuyla toplanmıştır. Araştırmamıza katılan hastaların %63’ü kadın, %38’si erkektir. Bunların %74.6’sı 65 yaş altı, %25.4’ü ise 65 yaş üzerindedir. Eğitim durumuna bakıldığında hastaların %14,4’u okuryazar olmayıp, %36,6’sı temel eğitim, %42,3’ü lise, %7’si yüksekokul mezunudur. Araştırmamıza katılanların %14,1’i hasta hakları eğitimine sahip iken, %85,9’u ise hasta hakları eğitimine sahip değildir. Araştırma sonucunda hastaların hasta hakları konusunda eğitim almamasına rağmen bu konuda bilgili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca hastaların bilgi düzeyleri ile yaş, cinsiyet, hastaneye daha önce yatış hikâyesi olması durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Ekonomik durumları, eğitim düzeyi ile hasta hakları bilgisi arasında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Bu sonuçlar doğrultusunda hastaların hasta hakları konusunda daha fazla bilgilendirilme gereksinimlerinin olduğu görülmüştür ve haklarını talep etmede desteklenmeleri gerektiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelime:sosyal hizmet

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.