Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
3

GÖRÜNTÜLEME
32

İNDİRME
11

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
11-14 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, MOTOR PERFORMANS DÜZEYLERİYLE YAŞAM KALİTELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

2017 - Elif TOP,Mehmet YILDIZ -

Özet:Bu çalışmanın amacı; 11-14 yaş grubu çocukların sosyo-demografik özellikleri, motor performans düzeyleri ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmanın örneklemini Uşak ilinde öğrenim gören 11-14 yaş arası 65 kız (X̅:12.36±1.03) ve 57 erkek (X̅:12.24±1.13) olmak üzere toplam 122 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan çocukların yaşam kalitelerinin belirlenebilmesi için bireylere Kid-KINDL 8-12 Yaş Çocuk Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Kiddo-KINDL 13-16 Yaş Ergen Yaşam Kalitesi Ölçeği testleri uygulanmıştır. Motor beceri düzeyleri ise Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi (BOT-2/Kısa Form) ile değerlendirilmiştir. İstatistiki testlerin incelenmesinde Windows SPSS IBM istatistik programı kullanılmıştır. Sonuç olarak; 11-14 yaş grubu çocukların sosyo-demografik özellikleri, motor performans düzeyleri ve yaşam kaliteleri arasında ilişki olduğu ve bu faktörlerin birbirlerini etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelime:Motor Performans, Yaşam Kalitesi, Çocuk, Sosyo-Ekonomik Düzey

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.