Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
41

İNDİRME
37

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SPOR KULÜBÜNE GÜVEN ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİLİK ÇALIŞMASI

2019 - Mahmut AÇAK,Tamer KARADEMİR -

Özet:Bu çalışma ile spor kulüplerinin güvenirliği ne düzeyde sergilendiğine yönelik taraftar algılarını betimlemeyi amaçlayan, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ, Kayseri, İzmir, Trabzon ve Samsun illerinde araştırmaya gönüllü olarak katılan toplam 248 futbol taraftarından toplanmıştır. Araştırmada geçerlilik çalışmaları kapsamında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik çalışmaları kapsamında ise Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları, madde-toplam korelasyon katsayıları ve test-tekrar test korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen veriler üzerinden yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, ölçeğin 22 maddeden oluşan 3 faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Yapılan doğrulayıcı faktör analiziyle de bu yapının geçerliliği doğrulanmıştır. Ölçeğin Cronbach-Alpha iç tutarlılık katsayısı Antrenöre Güven boyutu için “.991”, Başkana Güven boyutu için “.978” ve Sporcuya Güven boyutu için “.987” olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin zamana karşı tutarlılığını belirlemek üzere dokuz gün ara ile yapılan iki farklı uygulama arasındaki test-tekrar test korelasyon katsayısı ise “.82” olarak hesaplanmıştır. Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonrasında ölçeğin mevcut haliyle spor kulüplerinin güvenirliği ne düzeyde sergilendiğine yönelik taraftar algılarını betimlemesinde kullanılabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelime:Spor kulüpleri, Antrenöre Güven, Başkana Güven, Sporcuya Güven, Spor Taraftarı

Bu Yayına Atıf Yapanlar