Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
ATIF SAYISI
1

GÖRÜNTÜLEME
21

İNDİRME
20

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
LISE ÖĞRENCILERININ STEM’E YÖNELIK TUTUMLARININ İNCELENMESI

2019 - Serpil Özkurt Sivrikaya - https://doi.org/10.26466/opus.547459

Özet:Bu araştırmanın amacı, Fen Bilimleri eğitiminde lise öğrencilerinin STEM’e yönelik tutumlarını ölçmektir. Araştırma Kocaeli ilinde yer alan bir Anadolu lisesinde yapılmıştır. Araştırma 404 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. Araştırmada nicel yöntem tercih edilmiştir. Araştırmada matematik, fen, teknoloji ve 21. Yüzyıl becerilerinden oluşan dört boyuttan  STEM tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik kat sayısı 0,841 olarak bulunmuştur. Ölçek maddeleri 36 sorudan oluşmaktadır. Analizler SPSS 21 programı ile yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 40,6’sı erkek, % 59,4’ü kadındır. Öğrencilerin cinsiyeti ile STEM ve alt boyutu olan teknoloji ile 21. Yy becerileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Baba eğitim düzeyi ile STEM ve alt boyutu olan teknoloji arasında bir ilişki tespit edilmiştir. Öğrencilerin sınıf düzeyleri, anne eğitim düzeyi ve gelirleri ile STEM tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca ilgili okulda eğitim müfredatının içerisinde ders olarak verilmemesine rağmen robotik kodlama ve akıl oyunları kulüplernin olduğu datespit edilmiştir.

Anahtar Kelime:STEM, Tutum, Lise Öğrencileri

Bu Yayına Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız Kampüs Dışı Erişim için buraya tıklayarak kurumsal E-Mail adresinizi girebilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresinize gelen kod ile Sobiad'a kurum dışından giriş yapabilirsiniz.