Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
54

İNDİRME
47

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TÜRKIYE’DEKI SURIYELI ÖĞRENCILERE TÜRKÇE ÖĞRETIMINDE ÇAĞRIŞIM TEKNIĞI KULLANIMININ YAZMA BECERISINE ETKISI

2019 - Mehmet KARA,Emine ÇİFTÇİ -

Özet:Bu araştırmanın amacı; yabancılara Türkçe öğretiminde çağrışım tekniği kullanımının yazma becerisi üzerindeki etkisini belirlemektir. Araştırmada, öntest-sontest eşleştirilmiş kontrol gruplu seçkisiz desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Mersin il merkezindeki bir devlet okulunda 11. sınıfta öğrenim gören ve B2 düzeyinde Türkçe dersleri alan 20 Suriyeli erkek öğrenci oluşturmaktadır. Öğrenciler yazma becerisi öntest puanlarına göre deney (n=10) ve kontrol (n=10) gruplarına seçkisiz olarak atanmıştır. Sontestten önce deney grubunda kavram ağı oluşturma etkinliği yoluyla çağrışım tekniği uygulanırken kontrol grubunda herhangi bir işlem yapılmamıştır. İki grubun öntest ve sontest puanları arasında deney grubu lehine anlamlı farkın olup olmadığı bağımsız gruplar t-testi ile belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre; deney ve kontrol gruplarının öntest puanları arasında anlamlı bir fark (p>0.5) bulunmazken sontest puanları arasında anlamlı bir fark (p<0.5) görülmüştür. Buna göre çağrışım tekniğinin yabancılara Türkçe öğretiminde yazma becerisi üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelime:Çağrışım tekniği, yazma becerisi

Bu Yayına Atıf Yapanlar