Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
38

İNDİRME
35

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
9. SINIF “DOĞA VE KIMYA” ÜNITESI İLE İLGILI BAŞARI TESTI GELIŞTIRILMESI: GEÇERLILIK VE GÜVENIRLIK ÇALIŞMASI

2019 - Canan NAKİBOĞLU,Olcay GÜNEŞ YAZAR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.571399

Özet:Bu çalışmanın amacı, 9. Sınıf “Doğa ve Kimya” ünitesi için geçerli ve güvenilir bir başarı testi geliştirilmektir. Bu amaçla ilk olarak 2018 yılı Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı kazanımları ve ders kitapları incelenmiş ve bu kazanımlar dikkate alınarak 53 soru hazırlanmıştır. Oluşturulan soruların içerik kontrolü 2 öğretim üyesi tarafından yapıldıktan sonra, kapsam geçerliğini sağlamak için 2 kimya öğretmeni tarafından test incelenmiştir. Uzman görüşleri sonucu soru sayısı 29’a düşürülmüştür. Pilot uygulama, 3 farklı lisede öğrenim gören toplam 181 (89 kız, 92 erkek) 10. Sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Bu uygulama sonunda Cronbach Alpha 0.889 olarak hesaplanmış ve 4 sorunun testten çıkartılmasına karar verilmiştir. Son hale getirilen “Doğa ve Kimya Ünitesi Başarı Testi”, 10. Sınıf 421öğrenciye uygulanmıştır. Testin Cronbach Alpha değeri tekrar hesaplanmış ve 0.886 olarak belirlenmiştir. Faktör analiz sonucunda, testin 4 faktörden oluştuğu ve her bir faktöre ait Cronbach Alpha değerlerinin sırayla 0.61 ile0.76 arasında olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelime:Doğa ve Kimya Ünitesi, Başarı Testi, Orta Öğretim Kimya Dersi

Bu Yayına Atıf Yapanlar