Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
16

İNDİRME
10

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TABERÎ'YE GÖRE KUR'ÂN'DAKI EZDÂD KELIMELER

2019 - Selami Yalçın - https://doi.org/10.32950/rteuifd.557767

Özet:Arapçadaki bazı kelimeler aynı anda zıt nitelikleri ifade etmektedir. “Ezdâd” başlığı altında incelenen bu tür kelimelerle ilgili bazı eserler yazılmış, bu tür kelimelerin ortaya çıkış nedenleri incelenmiştir. Kur’ân-ı Kerim’de de zıt olgular bazen farklı kelimelerle aktarılmış, nadiren de olsa aynı (ezdâd) kelimelerle ifade edilmiştir. Bu hususta Tefsir Usulü kitaplarında bahisler açılmış, müfessirler tefsirlerinde ilgili âyetleri açıklarken bu kelimeleri zıt yönleriyle ele almış, meâl çalışmalarında bu husus dikkate alınmaya çalışılmıştır. Ancak Kur’ân’da bu tür kaç kelimenin bulunduğu hususunda farklı listeler verilmektedir. Taberî’nin Camiu’l-Beyân tefsirinde “ezdâd” konusu ele alınmış, bu tür kelimelerle ilgili önemli bilgiler aktarılmıştır. Bu makalede Taberî’nin ezdâd kabul ettiği Kur’ân’daki 34 kelime incelenmiştir. Dilciler ile müfessirlerin bu kelimelere verdikleri anlamlar aktarıldıktan sonra Taberî’nin âyet ve ezdâd kelimenin manasıyla ilgili açıklamaları ele alınmıştır.

Anahtar Kelime:Tefsir, Ezdâd, Kur’ân’da Ezdâd, et-Taberî, el-Câmiu’l-Beyân, Zıt Anlamlı Kelimeler

Bu Yayına Atıf Yapanlar