Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
 Görüntüleme 55
 İndirme 30
 ASOS İndeks 1
 BookCites İndeks 1
Export Diversification and Growth: A Bootstrap Panel Causality Analysis For Selected Emerging Market Economies
2018
Yazar:  
Özet:

Bu çalışmada, seçilmiş 10 yükselen piyasa ekonomisi için ihracat çeşitlendirmesi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla 1968-2014 dönemi verileri kullanılarak panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz kapsamında, yatay kesit bağımlılığı testi ve Konya (2006) tarafından geliştirilen panel bootstrap nedensellik testi uygulanmıştır. Ampirik analiz sonuçlarına göre, sadece Endonezya’da ekonomik büyümeden ihracat çeşitliliğine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca Arjantin, Kolombiya, Hindistan, Malezya ve Türkiye’de ihracat çeşitliliğinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu bulgusuna da ulaşılmıştır. Ancak diğer ülkelerde herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanılamamıştır. Bu sonuçlar, yükselen piyasa ekonomilerinde üreticilerin teşvik edilerek ürün çeşitliliğini artırıcı politikalarının benimsenmesinin önemini ortaya koymaktadır

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Bilgi: Bu yayına herhangi bir atıf yapılmamıştır.