Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
15

İNDİRME
10

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DOCTORAL CANDIDATES’ MOTIVATION FOR USING FRENCH FOR RESEARCH PUBLICATION PURPOSES IN A MULTILINGUAL ENVIRONMENT

2019 - Caroline Payant,Daniel Jutras -

Özet:Akademide, yayın dili İngilizce olan dergilerde yayın yapmak norm haline gelmiştir. İngilizcenin baskın olduğu ortamlarda çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın, çok dilli akademisyenler İngilizce yayın yapma baskısı yaşamaktadır.  Bununla birlikte, çok dilli yayıncılık uygulamalarını teşvik eden bir söylemin giderek arttığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda bazı araştırmacılar, yayın amaçlı kullanılan İngilizce hakkında tecrübeli akademisyenlerin inanç ve uygulamalarını incelemiştir. Ancak, gelişmekte olan akademisyenlerin uygulamaları ve inançları konusundaki bilgiler sınırlı kalmaktadır. Bu vaka çalışması, Kanada’nın çok dilli  bir şehrinde öğrenim gören iki Fransızca-İngilizce çok dilli akademisyenin yayıncılık uygulamalarını incelemiştir. Çalışmada, iki akademisyenin yayın dili (Fransızca ve İngilizce) seçimlerini ve çok dilli alıntı uygulamalarını etkileyen faktörlere odaklanılmıştır. Görüşme verileri, çevrimiçi anket verileri ve yayımlanmış Fransızca ve İngilizce yayınları katılımcıların gelecekteki mesleki hedeflerinin ve okur anlayışlarının yayın dili tercihlerine etkisi olduğunu göstermiştir. . Bulgular Bourdieu (1994) tarafından öne sürülen Sosyal Kuram çerçevesinde tartışılmıştır.

Anahtar Kelime:Yayın amaçlı İngilizce, yayın amaçlı Fransızca, yeni yazarlar, inanç ve uygulamalar, yayın amaçlı yazma

Bu Yayına Atıf Yapanlar