Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
  Atıf Sayısı 1
 Görüntüleme 38
 İndirme 10
Şehir Kimliği ve Yazı Karakteri İ̇lişkisi
2019
Dergi:  
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Yazar:  
Özet:

Bir yazı karakteri ya da İngilizce’deki tercümesiyle ‘Typeface (Yazıyüzü)’ insanlar gibidir. Her birinin ayrı bir kişiliği, kendine has özelliği ve de bağlı olduğu bir sınıf vardır. Yazı karakterleri bir kimlik oluşturmada da önemli bir unsurdur. Bir harfin nasıl şekillendiği her ne kadar bu iş ile ilgilenmeyenler için önemsiz gibi dursa da harfi oluşturan çizgilerin kalınlığı, kıvrımların kavisi, bitiş yerlerindeki çıkıntıların yapısı gibi ayrıntılar yazı karakterine belirgin bir özellik kazandırmada önemli detaylar verir.  Bir şehir ise yine aynı şekilde kurulduğundan bu yana bir karaktere sahiptir. Şehrin nasıl oluştuğu, planı, içinden geçen nehirlerin kıvrımı ve hatta üzerine kurulduğu jeolojik yapı bu karakterin şekillenmesinde önemli ipuçları verir. Bu iki kavram yani şehir ve yazı karakteri kimlik kazanma açısından aynı özelliklere sahiptirler ve bu nedenledir ki bir şehir kendine ait bir yazı karakteri ile anılabilir. Bu çalışmada yazı karakterinin, şehir kültüründeki yeri, tarama modeli kapsamında alanyazın incelemesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın amacı, şehirlerin kimliklerinde var olan yazı karakterlerinin nasıl şekillendiğine değinerek, bu yazı karakterlerinin tipografideki yeri ve önemine dikkati çekmektir. Çalışmada, üç farklı ülkeden üç şehir ele alınmış ve ele alınan örnekler bu üç şehirle sınırlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler:

City Identity and Writing Character Relationship
2019
Yazar:  
Özet:

there is a class that has a separate personality and is connected to each of which is like ‘typeface’ people with a font character or translation in english. the font characters are also an important element in creating an identity, as well as the structure of protrudes in the end of the folds of the lines that create the letter, and the same character of the city has been addressed since it was established in the same way, and how it is considered to take care of the character of the city in the same way, and in the same way, the same way, the character of writing of the city has been taken into consideration and the same style of the city, which is taken into consideration of the same style of the city, and the same way, and the same style of the city, and the same style of the city, and the same way, and the same style of the same style of the same style of the city, and the same style of the city, and the same way, and the city, and the city, and the city, and the city of the city, and the same style of the city, which is taken into the city, which has been taken into the same character of the same way, and the

Anahtar Kelimeler:

Atıf Yapanlar
Dikkat!
Yayınların atıflarını görmek için Sobiad'a Üye Bir Üniversite Ağından erişim sağlamalısınız. Kurumuzun Sobiad'a üye olması için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile iletişim kurabilirsiniz.
Kampüs Dışı Erişim
Eğer Sobiad Abonesi bir kuruma bağlıysanız kurum dışı erişim için Giriş Yap Panelini kullanabilirsiniz. Kurumsal E-Mail adresiniz ile kolayca üye olup giriş yapabilirsiniz.
Benzer Makaleler