Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
39

İNDİRME
35

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ARAP DILI VE EDEBIYATIYLA İLGILI EMÂLÎLER

2019 - Üzeyir TUNA -

Özet:Bu çalışma, genel olarak geçmişten günümüze kadar “Arap dili ve edebiyatıyla ilgili Emâlîleri” toplu halde incelemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma yapılırken, emâlî ile ilgili kaynak ve araştırmalar, emâlî başlığıyla yazılmış makaleler, emâlî başlığıyla yazılmış ansiklopedi maddeleri, emâlî başlığıyla yapılmış olan ulaşabildiğimiz yüksek lisans tezleri, emâlî başlığıyla yapılmış olan ulaşabildiğimiz doktora tezleri, emâlî başlığıyla yapılmış olan doçentlik tezleri tek tek ve titiz bir şekilde taranmış ve Arap dili ve edebiyatıyla ilgili otuz bir tane emâlî tespit edilmiştir. Emâlîler yazılırken önce eser, sonra yazarı, daha sonra varsa râvisi, hangi konuda, ne zaman ve nerede yazıldığı, eser yazma hâlinde ise kaç nüsha olduğu ve hangi kütüphanelerde bulunduğu, varsa müstensihi ve istinsâh tarihi, yazı üslûbu verilmeye çalışılmıştır. Bunun yanında eser matbu‘ ise kim tarafından tahkîk edildiği, nerede, ne zaman ve kaç kere basıldığı bulunabildiği ölçüde belirtilmeye gayret edilmiştir. Ayrıca kronolojik sıra ta‘kîb edilmiştir.

Anahtar Kelime:Arapça, dil, lügat, sarf, nahiv, belâğat, edebiyât, imlâ

Bu Yayına Atıf Yapanlar