Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
84

İNDİRME
40

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İLAHIYAT SON SINIF ÖĞRENCILERININ DINI HITABET YETERLIKLERI DİB VE DIN GÖREVLILERI VE DIN HIZMETLERI İLE İLGILI GÖRÜŞLERI

2019 - Ömer Demir -

Özet:Araştırma Bayburt İlahiyat Fakültesi son sınıf öğrencilerinin dini hitabet yeterlikleri, DİB’in kurumsal görevleri ve din hizmetleri hakkındaki görüş ve düşüncelerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış, anket uygulaması Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dini Hitabet dersini almış son sınıfta öğrenim gören 173 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin dini hitabet yeterlikleri, DİB’in faaliyetleri ve din görevliliği hakkındaki görüşleri açık ve kapalı 33 soru ile ortaya konmaya çalışılmış, ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırma, ilahiyat öğrencilerin mesleki tercihlerinin oluşmasında ve ilahiyat fakültelerinin eğitim ve öğretiminin yapılandırılmasında ve planlanmasında ilgililere katkı sunabilir. 

Anahtar Kelime:İlahiyat fakülteleri, dini hitabet yeterliliği, kurumsal dini hizmetler

Bu Yayına Atıf Yapanlar