Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
49

İNDİRME
27

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
İŞLETMELERIN SÜRDÜRÜLEBILIR İNOVASYON FAALIYETLERI: PAZARLAMA BAKIŞ AÇISIYLA NITEL BIR İNCELEME

2015 - Nilgün Açıkalın, Aydın Kayabaşı -

Özet:Bu çalışma, Sürdürülebilir İnovasyon (Sİ) faaliyetlerine yönelik büyük işletmelerdeki dinamikleri ve Sİ’yi etkileyen faktörleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Sürdürülebilirliğe yönelik dünyada ve Türkiye’de farkındalık ve ilginin artmasıyla birlikte işletmelerin sürdürülebilirliğe yönelik faaliyetlerini stratejik planlarının bir parçası haline getirmek olağan hale gelmiştir. Bu çerçevede, yapılacak faaliyetlerin doğru eksende planlanabilmesi açısından sürdürülebilirliğin anlaşılması oldukça önemlidir. Dolayısıyla Sİ’nin özelliklerinin, yapılacak faaliyetlerle birlikte aynı yapının içinde ne kadar doğru kullanılabildiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile Sİ çalışmaları çerçevesinde büyük işletmelerde temel dinamikler ve Sİ’yi etkileyen faktörler nitel-keşifsel araştırma yöntemiyle incelenmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen Türkiye’de farklı alanlarda faaliyet gösteren sektör lideri üç öncü işletmenin üst düzey yöneticileri ile yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler ve ikincil veriler Nvivo 12 programı yardımıyla analiz edilmiştir. İşletmelerde Sİ’yi etkileyen faktörlerin birlikte hareket ettikleri ve birbirlerini güçlendirdikleri görülmüştür. Düzenlemeler ile kurum kültürünün diğerlerini etkileyen önemli faktörler olarak işlev gördüğü ve Sİ için bilgi yönetiminin henüz tam olarak geliştirilemediği tespitlerimizden bazılarıdır. Ayrıca büyük işletmelerin, geleneksel iş uygulamalarını dönüştürmek için Sİ konusunda ilk uygulayıcılar olmaya gönüllü oldukları ve Sİ’leri normal bir iş vakası olarak değerlendirmeyerek uzun vadeli bir bakış açısıyla sabır ve yatırım gerektiren bir girişim olarak gördükleri söylenebilir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar