Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
49

İNDİRME
5

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
TESTISIN NADIR BIR NEOPLAZMI: KAPILLER HEMANJIYOM

2011 - Sevdegül MUNGAN, Havvanur TURGUTALP, Şafak ERSÖZ, Ferda KESKİN, Ömer KUTLU -

Özet:testiküler vasküler neoplazmlar oldukça nadir tümörlerdir ve en sık çocuklar ve genç erişkinlerde saptanırlar. Biz bir testiküler kapiller hemanjiyom olgusunu testis hemanjiyomları üzerine ilgi çekerek, testisin invaziv cerrahisini önlemek amacıyla literatüre sunduk. 18 yaşında testiküler kitlesi olan erkek hastada, skrotal ultrason ile sağ testiste varikosel ve sağ epididimde 6 mm çaplı basit kist tespit edilmiştir. Ayrıca sol testiste 75 mm çaplı solid, hipoekoik alan mevcuttur. Laboratuvar bulguları; tümör markerları ve serum α- fetoprotein, ß-human koryonik gonadotropin seviyeleri normaldir. Hastaya sol orşiyektomi yapılmış ve patolojik tanısı kapiller hemanjiyom olarak rapor edilmiştir. Testisin bağ doku, damar ve kas dokularından köken alan neoplazmları oldukça nadirdir. Ancak damar kökenli intratestiküler tümörleri çok daha nadirdir. Literatürde sunulmuş sadece 21 olgu bulunmaktadır. Neoplazmın prognozu operasyonda belirleyici bir faktör olduğu için bu nadir antite gerek cerrah gerekse patolog tarafından akılda tutulması gereken bir durumdur. Testisin kapiller hemanjiyomu klinik ve radyolojik olarak (ultrasonografik ve manyetik rezonans görüntüleme) malign tümörlerine benzer. Operasyon öncesinde hemanjiyom ile seminom ayırımının radyolojik olarak yapılması mümkün olmamasına karşın operasyon sırasında yapılacak frozen çalışma ile ayırıcı tanı yapılabilir. Doppler ultrason ile tümörün belirgin vasküler proliferasyonu saptanır ise frozen çalışma yapılmalıdır. Bu tümörün benign yapısından dolayı intraoperatif frozen çalışma yapıldığı takdirde tümör enükleasyonu ile testisi korumak mümkün olacaktır.

Bu Yayına Atıf Yapanlar