Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
13

İNDİRME
1

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
SERVIKSIN PREMALIGN LEZYONLARINDA SITOLOJIK VE HISTOPATOLOJIK TANILAR ARASINDAKI ILIŞKI

2010 - Cemile YEŞİL, Sevgen ÖNDER, Kübra BOYNUKALIN, Özlem ERGÜL, Pınar FIRAT, Gamze, Mocan KUZEY, Alp USUBÜTÜN -

Özet: Serviks lezyonlarının değerlendirilmesinde kullanılan sitolojik inceleme (Pap test) ve bu inceleme sonuçlarının alınan biyopsiler ile uyumunun sağlanması önemli bir kalite kontrol aracıdır. Bu çalışmada, pratikte yaşanan sito-histopatolojik tanısal sorunları ve nedenlerini araştırdık. Gereç ve Yöntem: 2001-2007 yılları arasında sitolojide LSI L ve HSI L tanısı verilen ve biyopsi sonucu negatif olan 43 hastayı inceledik. Bulgular: Ulaşılabilen 37 sitolojik materyalin yeniden değerlendirilmesinde 9 olgu ilk tanıdan farklı yorumlandı. Biyopsilerin yeniden değerlendirilmesinde ise 43 olgudan 9'unda SI L saptandı. Sonuç: Histopatolojik tanı uyumsuzluğunun nedeni 6 olguda yorum hatası, 3 olguda ise seri kesitlerde lezyonun ortaya çıkması nedeniyle mikroskobik örnekleme hatası olarak değerlendirildi. Biyopsilerin yaklaşık %21 'inde yanlış negatiflik saptanmış ve bunların büyük kısmı yorum hatası nedeniyle oluşmuştur. Ayrıca biyopside negatif tanı almış 11 olgunun skuamokolumnar bileşkesi gözükmemekteydi. Bu nedenle sitolojisi pozitif tanı almış serviks biyopsileri mutlaka jinekopatoloji konusunda deneyimli patologlar tarafından seri kesitleri ile değerlendirilmeli ve skuamokolumnar bileşke görülmüyorsa belirtilmelidir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar