Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
25

İNDİRME
1

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
KATARAKT CERRAHISI SONRASI GELIŞEN GÖZ IÇI LENS DISLOKASYONLARINDA 23-GAUGE TRANSKONJONKTIVAL SÜTÜRSÜZ VITREKTOMI

2011 - Fatih HOROZOĞLU, Kadircan KESKİNBORA, Ateş YANYALI, Aydın MAÇİN, Ahmet Fazıl NOHUTCU -

Özet: Katarakt cerrahisi sonrası vitreus içine göz içi lens (GİL) dislokasyonu gelişen olgularda 23- gauge (23-G) transkon- jonktival sütürsüz vitrektomi (TSV) sonuçlarını bildirmek. Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmada, Nisan 2007-Kasım 2010 tarihleri arasında katarakt cerrahisi sonrası vitreus içine GİL dislokasyonu gelişen ardışık 6 olgu incelendi. Hastaların görme keskinli¤i, göz içi basınç ölçümleri, ayrıntılı gözdibi muayene bul- guları, yapılan cerrahinin ayrıntıları kaydedildi. Sonuçlar: Yaş ortalaması 64,7 olan olguların ortalama takip süresi 5,5 ay (3-12) idi. Tüm olgulara 23-G TSV yapıldı. İki olgu- da (%33,3) polimetilmetakrilat GİL, di¤er dört olguda (%66,7) ise 3 parçalı katlanabilir hidrofilik akrilik GİL, disloke oldu¤u vit- reus içerisinden çıkarılarak sulkusa yerleştirildi. Altı olgunun 5’inde (%83,3) postoperatif olarak görme keskinli¤inde artış oldu. Postoperatif olarak bir olguda (%16,7) topikal tedavi ile kontrol edilebilen geçici göz içi basınç artışı oldu. Tartışma: Katarakt cerrahisi sonrası GİL dislokasyonu gelişen olguların cerrahisinde 23-G TSV uygulanabilmektedir. Daha çok olgu sayısı içeren çalışmaların yapılması ile yöntemin başarısı daha iyi de¤erlendirilecektir. (Turk J Ophthalmol 2011; 41: 213-6)

Bu Yayına Atıf Yapanlar