Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
14

İNDİRME
2

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DERIN VEN TROMBOZU SEBEBI OLARAK HEPARINE BAĞLI TROMBOSITOPENI: DIYALIZ HASTALARINDA FONDAPARINUX ETKINLIĞI

2010 - Hülya TAŞKAPAN, Doğu KARAHAN, İrfan KUKU, Sait KOÇ -

Özet:ş üç yaşındaki, evre 5 kronik böbrek hastası bir kadın hasta ciddi halsizlik, bulantı, kusma yakınması ile başvurdu. Hemodiyaliz için sağ femoral vene kateter yerleştirildi. Takip eden 2 hemodiyaliz seansında düşük molekül ağırlıklı heparin uygulandı. Kateter yerleştirilmesinin 4. gününde sağ bacakta şişme oldu. Katetere bağlı akut derin ven trombozu düşünüldüğü için standart heparin başlanıldı. Heparin infüzyonunun ilk gününde, trombosit sayısı 23 x103/mm3 e düştü. Hastanın kayıtları yeniden gözden geçirildiğinde düşük molekül ağırlıklı heparin kullanımından sonra trombosit sayısının 119 x103/mm3'ten 80 x103/mm3'e düşmüş olduğu; ancak fark edilmediği anlaşıldı. Heparin kesildi ve alternatif olarak Heparin Fondaparinux, aktive faktör X ün bir sentetik selektif inhibitörü, 2,5 mg günaşırı subkutan olarak verildi ve periton diyalizine başlanıldı. Hasta 20 gün sonra varfarin ile taburcu edildi. Otuz ikinci günde yapılan venöz doppler sağ ana derin ve yüzeyel femoral vende tromboz saptamadı. Derin ven trombozu heparin ile ilişkili tip II trombositopeni ile birlikte trombotik olaylara yatkınlık sağlayan hemodiyaliz kateterlerinde dolayı oluşan lokalize vasküler hasarı ile ilişkili görünüyor. Sonuç olarak heparin ile ilişkili trombositopeni derin ven trombozuna neden olabilir ve trombosit sayısı azalan diyaliz hastalarında göz ardı edilmemelidir. Fondaparinux trombozu temizlemede etkindir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar