Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
37

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
ENDOBRONŞIYAL YERLEŞIMLI SELIM TÜMORAL LEZYONLARDA CERRAHI TEDAVI

2000 - Aysun ÖLÇMEN, Adnan SAYAR, Muzaffer METİN, Yıldıray BEKAR, Erdal KAYA, Adalet DEMİR, Orhan TAŞÇI, Müfid ÖLÇMEN -

Özet:erin selim tümörleri nadir görülmektedir. Rezeke edilmiş akciğer tümörleri içinde selim olanların oranı %1 olarak bildirilmiştir. Selim tümörler akciğer kaynaklı bütün hücre tiplerinden köken alabilir ve parankimal veya daha nadiren de endobronşiyal yerleşim gösterebilir. Endobronşiyal kitlenin distalinde tıkanma sonrası gelişen olaylar nedeniyle tabloya hakim olan kronik infeksiyon ile ayırıcı tanı yapmak ve kitle ortaya konduğunda da bronkojenik karsinom olmadığının gösterilmesi en önemli sorunlardır. 1993-1998 yılları arasında Yedikule Göğüs Cerrahi Merkezi'ne poliklinik başvurusunda bulunarak incelenen ve opere edilen endobronşiyal selim tümörlü 5 olguyu değerlendirdik. Olgularımızın 3'ü kadın 2'si erkek, ortalama yaşları 42.8 (30-60) idi. En sık şikayetleri tekrarlayan solunum yolları infeksiyonu idi. Yerleşim 4 olgumuzda sağda, 1 olgumuzda solda idi. Olguların tamamına kesin tanı ve tedavi amacıyla torakotomi uygulandı. Üç olgumuzda intrabronşiyal hamartom, birinde psödopolip, bir diğerinde ise endobronşiyal lipom saptandı. Uygulanan cerrahi girişimler ise; 3 olguda lobektomi, 1 olguda alt bilobektomi, 1 olguda segmentektomi idi. Postoperatif mortalite saptamadığımız olgularımızdan alt bilobektomi yapılanda nazotrakeal aspirasyonla gerileyen atelektazi gelişti. Endobronşiyal selim tümoral lezyonlar nadir görülürler ve bronşiyal tıkanmaya bağlı semptomlara yol açarlar. Tıkanıklığın gerisinde oluşan infeksiyona bağlı değişiklikler kalıcı olmadığı sürece parankim koruyucu rezeksiyonlar tercih edilmelidir.

Bu Yayına Atıf Yapanlar