Kullanım Kılavuzu
Neden sadece 3 sonuç görüntüleyebiliyorum?
Sadece üye olan kurumların ağından bağlandığınız da tüm sonuçları görüntüleyebilirsiniz. Üye olmayan kurumlar için kurum yetkililerinin başvurması durumunda 1 aylık ücretsiz deneme sürümü açmaktayız.
Benim olmayan çok sonuç geliyor?
Birçok kaynakça da atıflar "Soyad, İ" olarak gösterildiği için özellikle Soyad ve isminin baş harfi aynı olan akademisyenlerin atıfları zaman zaman karışabilmektedir. Bu sorun tüm dünyadaki atıf dizinlerinin sıkça karşılaştığı bir sorundur.
Sadece ilgili makaleme yapılan atıfları nasıl görebilirim?
Makalenizin ismini arattıktan sonra detaylar kısmına bastığınız anda seçtiğiniz makaleye yapılan atıfları görebilirsiniz.
GÖRÜNTÜLEME
29

İNDİRME
6

Eseri Dinleyin
Alıntı Yap
Paylaş
DEJENERATİF OMURGA TEDAVİSİNDE İNTERBODY FÜZYONUN SAKRAL PEDİKÜL VİDASI SAĞKALIMINA ETKİSİ

2015 - Okan ÖZKUNT, Turgut AKGÜL, Kerim SARIYILMAZ, Murat KORKMAZ, Fatih DİKİCİ, Ufuk TALU, Cüneyt ŞAR -

Özet: Çalışmamızda yetişkin yaş grubunda uzun seviye posterior enstrümantasyon yapılan hastalarda cisimler arası füzyonun sakral vida gelişimi sıklığına etkisini araştırmayı amaçladık.Materyal-Metod: Çalışmamızda 2003-2008 arasında, L5-S1 segmentinde dejenerasyonu bulunan ve posterior enstrümantasyonla tedavi edilen dejeneratif omurga tanılı 66 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Sadece posterolateral füzyon yapılanlar ve posterolateral füzyona L5-S1 cisimler arası füzyon eklenenler olarak iki gruba ayrılan hastalar radyolojik olarak ön-arka ve lateral lumbosakral grafiler ve bilgisayarlı tomografiyle değerlendirildi. Standart grafiler ile psödoartroz ve sakral vidada kırık ya da gevşeme değerlendirildi. Ameliyat öncesi ve sonrası fonksiyonel değerlendirmede VAS skoru kullanıldı. İstatistiksel analizler için SPSS (Statistical Package Social Sciences for Windows 12.0 ) programı kullanıldı. p<0,05 sonucu istatistiksel anlamlı olarak değerlendirildi. Sonuçlar: Hastaların ortalama yaşı 69.1 ve ortalama takip süresi 8,8 yıl (6-11 yıl) idi. 48 hastada dar kanalın eşlik ettiği dejeneratif omurga ve 18 hastada dejeneratif spondilolistezis bulunmaktaydı. 50 hastaya uzun segment posterior enstrümantasyon ile birlikte posterolateral füzyon, 16 hastaya ise uzun segment enstrümantasyon ve L5-S1 cisimler arası füzyon uygulandı. Ortalama posterior enstrümantasyon seviyesi 5.9 idi. Sonuçta, cisimler arası füzyon uygulanan grupta sakral vidalarda yetmezlik görünmezken, diğer grupta 12 hastada (% 24) gevşeme görülmekteydi. (p<0.05) Klinik olarak, cisimler arası füzyon yapılan grupta VAS skoru istatistiksel olarak daha iyiydi. (p<0.05)Çıkarımlar: Lomber dejeneratif omurga hastalığının tedavisinde L5-S1 seviyesinde yapılan interbody füzyon uzun seviye enstrümantasyon yapılan hastalarda sakral pedikül vidasının gevşemesini azaltması ve daha iyi klinik sonuçlar sağlaması nedeniyle tercih edilebilir bir yöntemdir

Bu Yayına Atıf Yapanlar